Tagarchief: modellen & methodes

Aankondiging buurt-gezondheidsscan Slotermeer

Bijeenkomst Netwerk Omgevingspsychologie vrijdag 11 maart 2016, 14:00-17:00u             Aanmelden vóór 26 februari via info@omgevingspsychologie.org of de groep op Linked-in

Hoe beleven bewoners hun leefomgeving als het gaat om gezondheid? Welke elementen in de buurt ziet men als ‘gezondheid bevorderend’ en welke als ‘gezondheid belemmerend’? Hoe kan de leefomgeving bijdragen aan gezondheid van bewoners?

buurt-gezondheidsscanCamilla Meijer en Marjet Gerlings hebben dit afgelopen zomer onderzocht met drie Buurt-Gezondheidsscans in Slotermeer, in opdracht van het RIVM. Zij ontwikkelden een model voor gezondheidsbeleving van de leefomgeving, lieten bewoners tijdens een rondgang in de buurt vragen beantwoorden, en discussieerden met hen over dit thema.

Camilla en Marjet nodigen de leden van het NOP uit voor een herhaling van deze Buurt-Gezondheidsscan. Doe mee en ontdek of wij tot dezelfde voorspelbare én verrassende resultaten komen. We verzamelen op vrijdagmiddag 11 maart om 14:00u in het Westside Café, Burgemeester de Vlugtlaan 125 in Amsterdam. Tramlijn 7 en 14, en bus 69 stoppen voor de deur. We sluiten de middag af met een netwerkborrel in het Westside Café, start- en eindpunt van de wandeling.

De bijeenkomst kan doorgaan met minimaal 20 deelnemers. Aanmelden vóór 26 februari 2016. Kosten € 12,50 p.p., ter plekke contant te voldoen.

Een kader voor ruimtelijke kwaliteit

Op donderdagmiddag 11 december 2014 was het Netwerk Omgevingspsychologie te gast bij ingenieursbureau Tauw, in Utrecht. Eveline de Kock, landschapsarchitect en adviseur ruimtelijke kwaliteit, vertelde over haar zoektocht naar een denkkader voor projectteams. Met als doel de aandacht te richten op kwaliteit voor de gebruikersgroepen. Over de projectgrenzen heen, en met meer balans tussen investering en prestatie van het ontwerp. Bekijk hier Evelines presentatie.

Eveline en haar collega’s signaleren een kloof tussen ‘theorie’ en praktijk. Het ontwerpen vanaf de tekentafel met de handboeken paraat. Met te weinig oog voor de realiteit van beleving en gebruik op de plek zelf. Te weinig samenwerking tussen de verschillende partijen, wat leidt tot gefragmenteerde oplossingen en onsamenhangende openbare ruimte. Ter illustratie laten zij een paar hilarische voorbeelden zien van onlogische hekjes en parkeervakken.

Ook merken zij dat opdrachtgevers een lager budget automatisch koppelen aan een lager kwaliteitsniveau. Terwijl dat niet nodig is: het gaat om de juiste balans. En om het betrekken van de gebruikers bij het ontwerp. Om ‘anders’ in plaats van minder.

Wijk - 3D-straattekeningEen mooi voorbeeld is hun aanpak van de aanleg van een watergang in een woonwijk met ouderen. Daar is de beleving van de watergang leidend geweest. Dat heeft geleid tot oplossingen met een hogere ruimtelijke kwaliteit. En draagvlak bij de bewoners. Bijvoorbeeld door een 3D-schildering van het ontwerp ter plekke, en door kinderen te laten meehelpen met (schat)graven.

Dit project is nu in uitvoering. We zijn van harte uitgenodigd om als het af is mee te lopen met het ‘waardekijken’, als evaluatie van het resultaat.

Evaluatie werkomgevingen

Op 11 september 2014 was het Netwerk te gast in Loods 6 in Amsterdam. Een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven waar omgevingspsycholoog Marjet Gerlings een kantoor huurt. Samen met Camilla Meijer en Anicee Bauer organiseerde zij een themamiddag over de werkomgeving.

Het programma begon met een rondgang door het gebouw, waarbij we verschillende kantoren bekeken met een omgevingspsychologische blik. Van een designkantoren tot een werkplaats voor verschillende kunstenaars.

Aan de hand van een lijstje met aandachts-punten schreven we op wat ons opviel aan de kantoren. En spraken we met de ‘bewoners’. Over hoe het daglicht en prachtige uitzicht was benut of juist niet. Hoe verschillend de bedrijven hun ruimte hadden ingedeeld en waarom die keuzes waren gemaakt. Over de identiteit van de ruimtes, sfeer en binnenklimaat. En over de lange, gesloten gangen die het contact niet direct lijken te bevorderen.

In het tweede gedeelte vertelde Anicee Bauer, design researcher bij D/Dock, over de ontwikkeling van haar evaluatiemodel voor de ‘healing office’. Met metingen vóór en na de realisatie van het ontwerp om te bepalen welke invloed de verandering heeft op o.a.:

  • de tevredenheid van de medewerkers;
  • hoe gelukkig zij zijn;
  • hun gezondheid.

We sloten de middag af met een gezellige borrel in de mooie Kompaszaal.

Kennismiddag placemaking

Placemaking is een methode om samen met belanghebbenden tot een optimaal ontwerp en gebruik van een openbare ruimte te komen. Het doel is een omgeving die welzijn, geluk en gezondheid van gebruikers verbetert. Je kunt het toepassen op iedere fysieke plek.

place makingOm inzicht te krijgen in wat placemaking is, organiseerden Camilla Meijer en Mariska Kien op 14 december 2012 een kennismiddag voor het Netwerk Omgevingspsychologie.

We hopen dat je enthousiast bent geraakt om samen met het netwerk verder te gaan met placemaking of vergelijkbare methoden.

 

  • Tijdens de bijeenkomst werd geopperd om volgend jaar een (3-daagse) cursus met Fred Kent & Kathy Madden van Project for Public Spaces (PPS) uit New York te organiseren. 
  • Karin Mulder gaf de tip om de website van Ruimtevolk te bekijken, relevant voor iedereen die interesse heeft in Placemaking.
  • Hans Karssenberg nodigde aanwezigen uit om op 11 januari 2013 naar een bijeenkomst te komen waarin het boek Lessons for Street Plinths wordt gelanceerd. Deelname is kosteloos, aanmelden verplicht. Voor de Amsterdammers is er op 18 januari een herkansing in Pakhuis de Zwijger
  • Filmpjes over Placemaking zijn te vinden op Mariska’s playlist op youtube
  • Joren van Dijk schreef een korte blog over de bijeenkomst en wat placemaking inhoudt
  • Over het belang van Placemaking voor de praktijk schreef Mariska Kien een blog