Tagarchief: kennisdelen

Ideeën toekomst Netwerk Omgevingpsychologie

Tijdens de vijfde bijeenkomst van het Netwerk Omgevingspsychologie op 15 februari 2013 hebben we terug gekeken op wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Vervolgens hebben wij onszelf de vraag gesteld ‘wat wil ik met het netwerk omgevingspsychologie?’.

brainstorm plannen netwerk omgevingspsychologieHet resultaat was een grote hoeveelheid aan wensen op een paar vellen papier. Om orde in deze brij aan ideeën te krijgen, hebben alle aanwezigen gestemd op de twee plannen waarvoor we het meeste voelen.Dat zijn:

 • het bevorderen van kennisdelen;
 • een interdisciplinair congres over omgevingspsychologie voor professionals uit andere vakgebieden.

Om de wensen scherper te krijgen hebben we dit samen uitgediept.

Bevorderen van kennisdelen

 • Kennis voor wie precies?
 • Hoe zorg je dat de niet-omgevingspsychologen het bestaan van deze kennis kennen?
 • Hoe breng je onderzoekswereld (lang) en praktijk (kort) dichter bij elkaar?
 • Aan welke kennis is behoefte?
 • Wat voor kennis delen/ uitwisselen?
 • Hoe kwalificeer je kennis uit de praktijk?
 • Hoe bewaak je kwaliteit van de kennis (kaf van het koren)?
 • Is alle kennis in het netwerk aanwezig?
 • Wie weet er wat van copyright?
 • Hoe bekostig je het delen van kennis (praktische uitvoering)?
 • Hoe stimuleer je dat mensen kennis brengen?
 • Op welke manier wil je kennis delen (databank/ live)?

Interdisciplinair congres omgevingspsychologie

 • Willen we een praat- of doe-congres?
 • Welke boodschap hebben de sprekers?
 • Wat nemen mensen mee naar huis?
 • Focus op effect van a) mens op omgeving, b) omgeving op mens, c) allebei?
 • Wat is de voertaal?
 • Moet je zelf een congres willen organiseren?
 • Wat is onze positie t.o.v. bestaande congressen?
 • Of zouden we beter kunnen aansluiten bij een bestaand congres?
 • Hoe maak je het uniek?
 • Hoe financier je het congres?
 • Hoe kun je het congres low budget maken?
 • Wie is de doelgroep? Wie hebben er belang bij een conferentie?
 • Hoe voorkom je dat het preken voor eigen parochie wordt?
 • Hoe wordt theorie interessant voor architecten?

Voor elk van beide onderwerpen is een werkgroep aan de slag gegaan.

Voor het delen van kennis is besloten te versterken wat we al hebben: vaker themabijeenkomsten organiseren en de website professionaliseren. Vanuit de overtuiging dat de kennis bij de mensen zit, en je die ontsluit door te zorgen dat mensen elkaar kennen en weten te vinden. En dat het een ondoenlijke taak is om alle kennis in een database te gieten en die bij te houden.