Tagarchief: gebruikskwaliteit

Een kader voor ruimtelijke kwaliteit

Op donderdagmiddag 11 december 2014 was het Netwerk Omgevingspsychologie te gast bij ingenieursbureau Tauw, in Utrecht. Eveline de Kock, landschapsarchitect en adviseur ruimtelijke kwaliteit, vertelde over haar zoektocht naar een denkkader voor projectteams. Met als doel de aandacht te richten op kwaliteit voor de gebruikersgroepen. Over de projectgrenzen heen, en met meer balans tussen investering en prestatie van het ontwerp. Bekijk hier Evelines presentatie.

Eveline en haar collega’s signaleren een kloof tussen ‘theorie’ en praktijk. Het ontwerpen vanaf de tekentafel met de handboeken paraat. Met te weinig oog voor de realiteit van beleving en gebruik op de plek zelf. Te weinig samenwerking tussen de verschillende partijen, wat leidt tot gefragmenteerde oplossingen en onsamenhangende openbare ruimte. Ter illustratie laten zij een paar hilarische voorbeelden zien van onlogische hekjes en parkeervakken.

Ook merken zij dat opdrachtgevers een lager budget automatisch koppelen aan een lager kwaliteitsniveau. Terwijl dat niet nodig is: het gaat om de juiste balans. En om het betrekken van de gebruikers bij het ontwerp. Om ‘anders’ in plaats van minder.

Wijk - 3D-straattekeningEen mooi voorbeeld is hun aanpak van de aanleg van een watergang in een woonwijk met ouderen. Daar is de beleving van de watergang leidend geweest. Dat heeft geleid tot oplossingen met een hogere ruimtelijke kwaliteit. En draagvlak bij de bewoners. Bijvoorbeeld door een 3D-schildering van het ontwerp ter plekke, en door kinderen te laten meehelpen met (schat)graven.

Dit project is nu in uitvoering. We zijn van harte uitgenodigd om als het af is mee te lopen met het ‘waardekijken’, als evaluatie van het resultaat.

Kennismiddag placemaking

Placemaking is een methode om samen met belanghebbenden tot een optimaal ontwerp en gebruik van een openbare ruimte te komen. Het doel is een omgeving die welzijn, geluk en gezondheid van gebruikers verbetert. Je kunt het toepassen op iedere fysieke plek.

place makingOm inzicht te krijgen in wat placemaking is, organiseerden Camilla Meijer en Mariska Kien op 14 december 2012 een kennismiddag voor het Netwerk Omgevingspsychologie.

We hopen dat je enthousiast bent geraakt om samen met het netwerk verder te gaan met placemaking of vergelijkbare methoden.

 

  • Tijdens de bijeenkomst werd geopperd om volgend jaar een (3-daagse) cursus met Fred Kent & Kathy Madden van Project for Public Spaces (PPS) uit New York te organiseren. 
  • Karin Mulder gaf de tip om de website van Ruimtevolk te bekijken, relevant voor iedereen die interesse heeft in Placemaking.
  • Hans Karssenberg nodigde aanwezigen uit om op 11 januari 2013 naar een bijeenkomst te komen waarin het boek Lessons for Street Plinths wordt gelanceerd. Deelname is kosteloos, aanmelden verplicht. Voor de Amsterdammers is er op 18 januari een herkansing in Pakhuis de Zwijger
  • Filmpjes over Placemaking zijn te vinden op Mariska’s playlist op youtube
  • Joren van Dijk schreef een korte blog over de bijeenkomst en wat placemaking inhoudt
  • Over het belang van Placemaking voor de praktijk schreef Mariska Kien een blog