Over ons

Het Netwerk Omgevingspsychologie wordt gevormd door professionals op het gebied van de (gebouwde) omgeving in uiteenlopende disciplines en functies. Van onderzoekers en docenten bij universiteiten en hogescholen, tot architecten, interieurarchitecten, landschapsontwerpers, stedenbouwkundigen, huisvestingsadviseurs, verkeerskundigen, beleidsmedewerkers, etc.

Groep silhouetHet Netwerk Omgevingspsychologie is in 2012 gestart als groep op LinkedIn. Doel was het in contact brengen van omgevingspsychologen met en ontwerpers, beheerders en eigenaren van de (gebouwde) omgeving. Om wederzijdse kennisdeling en de toepassing van omgevingspsychologie in de praktijk te bevorderen. Voor een betere afstemming van omgevingen op de psychologische behoeften van de gebruikers.

De opkomst van LinkedIn bood hiervoor een nieuwe kans. Daarbij is gekozen voor een besloten groep: wie lid wil worden stuurt een mail met zijn/haar motivatie.

Eind 2018 telt de groep ruim 400 leden. Vrijwel alle actieve omgevingspsychologen in Nederland zijn bij ons aangesloten. Het ledenaantal groeit nog steeds. Een wisselend team vrijwilligers beheert de groep en deze website en organiseert activiteiten.