Opleiding

Er zijn verschillende mogelijkheden voor (bij)scholing in omgevingspsychologie: een specifieke master, een (keuze)vak binnen een andere studie of een particuliere cursus.

Voor het volgen van een master is een (relevant) bachelor-diploma nodig. De keuzevakken zijn vaak ook toegankelijk voor bijvoorbeeld architectuurstudenten of ‘aanschuifstudenten’ met een relevante vooropleiding. Het programma van de cursus kan hoofdzakelijk gericht zijn op de gebouwde omgeving (a), of juist meer op milieugedrag (b).