Omgevingspsychologie

Wat is omgevingspsychologie?

Omgevingspsychologie gaat over de wederzijdse invloed tussen de mens en zijn fysieke omgeving. Hoe mensen de gebouwde of natuurlijke omgeving waarnemen en beleven, en tot welk gedrag dat kan leiden. En andersom: welke invloed mensen uitoefenen op hun omgeving, bijvoorbeeld via milieu(on)vriendelijk of territoriaal gedrag.

Omgevingspsychologie is een tak van de sociale wetenschappen. Binnen het vakgebied wordt systematisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen mens en omgeving. Via beproefde methoden en gebaseerd op theoretische kennis uit de sociale en cognitieve psychologie, neurologie, sociale geneeskunde, economie, biologie, etc. In het laboratorium en in het veld. Kwantitatief – met statistische analyse – en kwalitatief. Als basis voor beleid of ontwerp, en als evaluatie ervan.

 Wat doet een omgevingspsycholoog?

Omgevingspsychologen aan universiteiten en kennisinstituten verzamelen nieuwe kennis via wetenschappelijk onderzoek, publiceren dit en geven onderwijs. Andere omgevingspsychologen helpen organisaties en ontwerpers met de toepassing van die kennis in de praktijk. Bijvoorbeeld via omgevingsanalyse en onderzoek naar behoeften van de gebruikers. Of met onderzoek en advies bij klachten over de omgeving.

Omdat het vak erg breed is, heeft iedere omgevingspsycholoog zijn eigen specialisatie. Van natuurbeleving en lichtonderzoek, tot bijvoorbeeld het nieuwe werken, ziekenhuizen of speelomgevingen.

Meer weten over de rol van omgevingspsychologie in een ontwerpproject? Lees het boek van Ronald Hamel.

Hoe vind ik een omgevingspsycholoog?

Omgevingspsycholoog is geen beschermde titel. Een goede omgevingspsycholoog:

  • heeft een diploma van een erkende en relevante masteropleiding psychologie of omgevingstechnologie, inclusief het bijvak omgevingspsychologie, én
  • heeft ervaring met toegepast onderzoek naar gedrag en omgeving, én
  • heeft kennis van ruimtelijk ontwerp.

Als u een omgevingspsycholoog zoekt, kunt u een oproep plaatsen op LinkedIn of zoeken op trefwoord.