Congres omgevingspsychologie 2015 in Groningen

logo-bcep-groningen-2015Bridging theory and practice: inspiring the future of environmental psychology

Dit is de titel van de 11e internationale conferentie over omgevingspsychologie, op 24-26 augustus 2015 in Groningen.

Deze tweejaarlijkse conferentie biedt onderzoekers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, hun werk te presenteren en bediscussiëren. De conferentie bestrijkt alle facetten van de omgevingspsychologie. Wetenschappelijke studies naar de interactie tussen de mens en de gebouwde of natuurlijke omgeving, en hun praktische toepassingen.

Vragen die bij deze conferentie centraal staan zijn:

  • Hoe beïnvloedt de fysieke en sociale omgeving welbevinden en gedrag?
  • Welke veranderingen in de omgeving kunnen gezondheid en welzijn bevorderen, en welke processen liggen daaraan ten grondslag?
  • Welke factoren kunnen milieuvriendelijk gedrag bevorderen?
  • Welke strategieën zijn effectief en acceptabel om milieuvriendelijk gedrag te bevorderen?

Daarnaast zal het programma ingaan op de toekomst van omgevingspsychologie en mogelijkheden om de theoretische basis te versterken. En op innovatieve onderzoeksmethoden zoals ‘smart metering’, gps, feedbacksystemen en virtual reality.