Maandelijks archief: december 2014

Een kader voor ruimtelijke kwaliteit

Op donderdagmiddag 11 december 2014 was het Netwerk Omgevingspsychologie te gast bij ingenieursbureau Tauw, in Utrecht. Eveline de Kock, landschapsarchitect en adviseur ruimtelijke kwaliteit, vertelde over haar zoektocht naar een denkkader voor projectteams. Met als doel de aandacht te richten op kwaliteit voor de gebruikersgroepen. Over de projectgrenzen heen, en met meer balans tussen investering en prestatie van het ontwerp. Bekijk hier Evelines presentatie.

Eveline en haar collega’s signaleren een kloof tussen ‘theorie’ en praktijk. Het ontwerpen vanaf de tekentafel met de handboeken paraat. Met te weinig oog voor de realiteit van beleving en gebruik op de plek zelf. Te weinig samenwerking tussen de verschillende partijen, wat leidt tot gefragmenteerde oplossingen en onsamenhangende openbare ruimte. Ter illustratie laten zij een paar hilarische voorbeelden zien van onlogische hekjes en parkeervakken.

Ook merken zij dat opdrachtgevers een lager budget automatisch koppelen aan een lager kwaliteitsniveau. Terwijl dat niet nodig is: het gaat om de juiste balans. En om het betrekken van de gebruikers bij het ontwerp. Om ‘anders’ in plaats van minder.

Wijk - 3D-straattekeningEen mooi voorbeeld is hun aanpak van de aanleg van een watergang in een woonwijk met ouderen. Daar is de beleving van de watergang leidend geweest. Dat heeft geleid tot oplossingen met een hogere ruimtelijke kwaliteit. En draagvlak bij de bewoners. Bijvoorbeeld door een 3D-schildering van het ontwerp ter plekke, en door kinderen te laten meehelpen met (schat)graven.

Dit project is nu in uitvoering. We zijn van harte uitgenodigd om als het af is mee te lopen met het ‘waardekijken’, als evaluatie van het resultaat.

Congres omgevingspsychologie 2015 in Groningen

logo-bcep-groningen-2015Bridging theory and practice: inspiring the future of environmental psychology

Dit is de titel van de 11e internationale conferentie over omgevingspsychologie, op 24-26 augustus 2015 in Groningen.

Deze tweejaarlijkse conferentie biedt onderzoekers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, hun werk te presenteren en bediscussiëren. De conferentie bestrijkt alle facetten van de omgevingspsychologie. Wetenschappelijke studies naar de interactie tussen de mens en de gebouwde of natuurlijke omgeving, en hun praktische toepassingen.

Vragen die bij deze conferentie centraal staan zijn:

  • Hoe beïnvloedt de fysieke en sociale omgeving welbevinden en gedrag?
  • Welke veranderingen in de omgeving kunnen gezondheid en welzijn bevorderen, en welke processen liggen daaraan ten grondslag?
  • Welke factoren kunnen milieuvriendelijk gedrag bevorderen?
  • Welke strategieën zijn effectief en acceptabel om milieuvriendelijk gedrag te bevorderen?

Daarnaast zal het programma ingaan op de toekomst van omgevingspsychologie en mogelijkheden om de theoretische basis te versterken. En op innovatieve onderzoeksmethoden zoals ‘smart metering’, gps, feedbacksystemen en virtual reality.